httpclld.arrabona.eukozossegfejlesztes-gyorben_foto_20181112

Közösségfejlesztés Győrben

projektismertető

Pályázat címe: Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

Megvalósító: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Megítélt támogatás: 750 millió Ft

A projekt célja kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése, továbbá a helyi közösségszervezési, helyi összetartozást, identitást erősítő tevékenységek, mint például kulturális és közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a helyi aktivitást elősegítő tevékenységek, valamint a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése. Fontos, hogy a programok, a fejlesztések a helyi identitás erősítéséhez, izolált közösségek közti kapcsolatteremtéshez, a közösségeknek biztosított terek megújításához és a passzív lakosság aktivitásának növeléséhez járuljanak hozzá.  

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezésének előkészítése során elsőként a település aktív szereplőinek beazonosítása és megszólítása történt meg a Győri Helyi Akciócsoport kialakítása érdekében, továbbá bevonásra kerültek a kevésbé aktív, de fontos információkkal rendelkező helyi szereplők is. A vállalkozói, a civil és az önkormányzati szféra képviselőinek együttműködésével megalapításra került a HACS, továbbá a szervezeti és a működési keretek kialakultak. A HACS dedikált munkaszervezete, az Arrabona EGTC vállalta a tervezési folyamat koordinálását. A HKFS készítése során a tervezési terület nagyságát beazonosították, áttekintették a stratégia tartalmi és formai követelményeit, valamint a korábban elkészült, relevanciával bíró dokumentumokat és stratégiákat. A közös munka során összegezték a tervezésben résztvevők korábbi tapasztalatait, majd meghatározták a stratégiaalkotás ütemtervét a szükséges erőforrásokkal együtt. A folyamat eredményeként elkészült Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia. A stratégia megvalósítását az Arrabona EGTC, mint munkaszervezet segíti, konzultációs tevékenységek, fórumok, tájékoztatók szervezésével, lebonyolításával, a HKFS cselekvési tervében megfogalmazott négy beavatkozási terület vonatkozásában kiírásra kerülő pályázati felhívásokkal.

A felhívások a következő intézkedések keretén belül kerülnek megjelentetésre:

Ki lakik a városban?

Élő emlékezet – élő közösségek – élő város. A helyi értékeket tudatosító, megjelenítő kezdeményezések megvalósítása, melynek célja a közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén keresztül.

Mutasd meg magad!

A közösségi részvételt és a befogadást segítő tevékenységek megvalósítása. Aminek célja a lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi kezdeményezések támogatásán keresztül. 

Teret a közösségnek!

Közösségi terek felújítása és fejlesztése, inspiráló, értéket közvetíteni képes terek kialakítása céljából, mely támogatni képes a közösségi élet szerveződését és a kreatív együttműködés kialakulását.

Sokszínű közösségek

Szinergiageneráló közös kezdeményezések megvalósítása, a közösségek közti együttműködéseken keresztül.

A TOP-7.1.1-16-2016-00044 azonosító számú és Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia című HKFS végrehajtásához (továbbiakban: Projekt) szükséges, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 71. § (10) pontjában meghatározott működési költségeknek a finanszírozására az Arrabona EGTC, mint a Győri Helyi Akciócsoport munkaszervezete 80 578 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

Támogatási szerződés alapadatai: 
Projekt címe: Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
Szerződés száma: TOP-7.1.1-16-2016-00044
Támogatás összege: 80 578 000 Ft
Projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.05.31.